2nd National Congress of Azerbaijan Society of Anesthesiology and İntensive Care

25-27 October 2024
Fairmont Baku, Flame Towers

TƏXİRƏSALINMAZ VƏZİYYƏTLƏRDƏ ULTRASƏSİN TƏTBİQİ

22 Feb 2023
Training

Çoxprofilli klinikada metabolik monitorinq və qidalanma dəstəyin əsas texnologiyaları

10 Mar 2023
Training

1st National Congress of Azerbaijan Society of Anesthesiology and İntensive Care

1-3 December 2023
Fairmont Baku, Flame Towers