AZƏRBAYCAN REANİMATOLOQLAR VƏ ANESTEZİOLOQLAR CƏMİYYƏTİNİN II MİLLİ KONQRESİ

6-8 December 2024
Fairmont Baku, Flame Towers

TƏXİRƏSALINMAZ VƏZİYYƏTLƏRDƏ ULTRASƏSİN TƏTBİQİ

22 Feb 2023
Training

Çoxprofilli klinikada metabolik monitorinq və qidalanma dəstəyin əsas texnologiyaları

10 Mar 2023
Training

AZƏRBAYCAN REANİMATOLOQLAR VƏ ANESTEZİOLOQLAR CƏMİYYƏTİNİN I MİLLİ KONQRESİ

1-3 December 2023
Fairmont Baku, Flame Towers