Üzvlük

Üzvlük

Üzvlük nə deməkdir

«Azərbaycan Reanimatoloqlar və Anestezioloqlar Cəmiyyəti» ictimai təşkilatı anesteziologiya və reanimasiya sahəsində praktiki, pedaqoji və tədqiqat işləri ilə məşğul olan həkimlər üzvlüyünə əsaslanan ictimai birlik şəklində yaradılan qeyri-hökümət təşkilatıdır.

«Azərbaycan Reanimatoloqlar və Anestezioloqlar Cəmiyyət»  (bundan sonra “Cəmiyyət”) üzvlərinin mənəvi və ya digər qeyri-maddi ehtiyaclarını ödəmək, ümumi maraqları təmsil etmək və qorumaq və qanuna zidd olmayan nizamnamə məqsədlərini həyata keçirmək üçün onların ümumi maraqları əsasında yaradılmışdır.

Cəmiyyət fəaliyyətinin mövzusu ümumən tibb nəzəriyyəsi və praktikasının, xüsusən də anesteziologiya və reanimasiyanın inkişafı maraqları naminə Cəmiyyət üzvlərinin yaradıcılıq potensialının ən səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi üçün şəraitin yaradılmasına kömək etməkdir.

 

Cəmiyyətin üzvləri aşağıdakılar ola bilər:

Azərbaycan Respublikasında hər bir fiziki və hüquqi şəxs (dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları istisna olmaqla) Cəmiyyətin üzvü ola bilər.

 

Üzvlərin qəbulu qaydaları

 • Cəmiyyətin üzvlərinin qəbulu Cəmiyyətin idarə heyəti tərəfindən aparılır.

 • Cəmiyyətə daxil olmaq üçün cəmiyyətinin nizamnaməsi ilə tanış olduqdan sonra idarə heyətinə yazılı şəkildə müraciət edilir. Ərizəyə bir həftə müddətində baxılır. Səsvermə nəticəsində idarə heyətinin üzvlərinin yarıdan çoxu bu məsələyə müsbət münasibətlərini bildirdikdə, ərizəçi Cəmiyyətin üzvü seçilmiş hesab edilir.

 • Illik üzvlük haqqının alınması Cəmiyyətin saytı vasitəsilə həyata keçirilir.

 

         Üzvlük haqqının miqdarı həkimlər üçün 50 AZN, həkim-rezidentlər üçün 40 AZN məbləğində müəyyən edilmişdir.

 

Cəmiyyətin üzvləri öz aralarında bərabər hüquqlu olub aşağıdaki hüquqlara malikdirlər:


 • Bu nizamnamədə və digər sənədlərdə nəzərdə tutulmuş qaydada təşkilatın idarəçiliyində iştirak etmək.

 • Cəmiyyətin hər hansı seçkili, o cümlədən rəhbər orqanına seçmək və ya həmin orqanda təmsil olunmaq.

 • Cəmiyyətin fəaliyyətində və təşkil etdiyi tədbirlərdə iştirak etmək.

 • Cəmiyyətin rəhbər orqanlarının fəaliyyəti barədə məlumat almaq, fəaliyyətinə nəzarət etmək.

 • Öz mənafelərinin müdafiəsinə kömək göstərilməsi üçün cəmiyyətə müraciət etmək.

 • Onun hüquq və vəzifələri ilə bağlı hər hansı məsələnin müzakirəsində şəxsən iştirak etmək, cəmiyyətin müvafiq orqanlarına etirazını bildirmək və şikayət etmək.

 • Cəmiyyətin tədris modulları,vebinarları, kongress və simpozium materialları ilə tanış olmaq və əldə etmək.

 • Cəmiyyət tərəfindən təşkil olunan hər hansı bir tədbirin keçirilməsindən xəbərdar olmaq.

 • Cəmiyyət tərəfindən keçirilən müxtəlif tədbir və treninqlərdə iştirakı üçün endirimlərdən yararlanmaq.

 • Cəmiyyətin sosial platformada Azərbaycan həkim anestezioloq-reanimatoloqlar ilə ünsiyyət qurmaq.

 • Yeni və ya yenilənmiş kliniki protokollar ilə tanış olmaq və onları əldə etmək.

 • Elektron jurnala abunə olmaq.

 • Cəmiyyət tərəfindən mentorluq və liderlik trenninqlərdə iştirak etmək, qabiliyyətlərinə nail olmaq.

Cəmiyyətin üzvü olmaq üçün qeydiyyatdan keçin.
Qeydiyyatdan keçin